ОГОЛОШЕННЯ

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

 
Оголошує прийом слухачів на навчання у 2013 році за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та за умовами, визначеними постановами Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255 та від 27 липня 2009 року № 789. На навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра), направляються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Документи подаються ОСОБИСТО до Приймальної комісії Інституту на спеціальність “Державне управління” до 13 червня 2013 року, Приймальна комісія Інституту працює щодня, крім суботи та неділі, з 9 до 18 год. за адресою: Львівський регіональний інститут державного управління 79491, м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16, тел.: (032)244-81-12, www.lvivacademy.com Ліцензія МОН України від 12.02.2013 року серія АД № 073072 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Документи, що подають вступники
1. Заява встановленого зразка.
2. Особова картка (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування).
3. Автобіографія.
4. Копія диплому(ів) з додатком про повну вищу освіту, засвідчена нотаріально (для осіб, які здобули повну вищу освіту в іноземних державах, обов’язковою є процедура нострифікації диплому).
5. Копія договору - направлення до Інституту, засвідчена за місцем укладання (для вступників на денну форму навчання).
6. Рекомендація державного органу або органу місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника (для заочної та заочно-дистанційної форм навчання).
7. Довідка про зарахування до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорії (для осіб, які перебувають на посадах нижче четвертої категорію).
8. Медична довідка за формою 086-у.
9. П'ять фотокарток розміром 3x4 см.
10. Ксерокопія трудової книжки, засвідчена у відділі кадрів за місцем праці.
11. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
12. Копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки).
13. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
14. Інші документи подає вступник, якщо він претендує на зарахування поза конкурсом (переможці та лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»).
 
Примітка: документи подаються у папці з прозорим файлом та чотири поштові конверти з марками по Україні.
 
Вступник особисто пред'являє оригінал диплому, паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво), та документи, що дають право на пільги.
 
Термін навчання: за денною формою - 18 місяців; за заочною та заочно-дистанційною - 30 місяців.
Плата за навчання (для осіб, що вступають за договором): за денною формою навчання - 18800 грн. в рік; за заочною та заочно-дистанційною - 11500 грн. в рік.
 
Прийом документів: з 15 квітня по 13 червня 2013 р.
Вступні екзамени: з 17 червня по 21 червня 2013 р.
Зарахування - 1 серпня 2013 р.
 
Транспортне сполучення зі Львовом:
• з вул. Зернова (готель "‘Львів”) до смт. Брюховичі (зупинка “СанСоль ") - маршрутне таксі № 8 та № 22;
• від торгового центру ‘'Магнус” до смт. Брюховичі (зупинка “СанСоль”) - маршрутне таксі № 44.
 
За додатковою інформацією звертатись до приймальної комісії Інституту тел.: (032) 244-81-12 (каб. 118,134)
 
Порядок прийому на навчання
слухачів до ЛРІДУ НАДУ за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління»
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N° 255)
 
1. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) здійснює підготовку осіб для роботи на посадах першої — четвертої категорії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також формування відповідного кадрового резерву. Інститут здійснює прийом слухачів на навчання за денною, заочною (заочно-дистанційною) формою для підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань “державне управління” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Організація навчання слухачів у Інституті здійснюється за державним замовленням і договорами між Інститутом та замовниками на умовах, що визначаються такими договорами. Строк навчання слухачів у Інституті за денною формою становить 18 місяців, заочною (заочно-дистанційною) — 30 місяців.
2. На навчання до Інституту за спеціальностями галузі знань “державне управління” приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).
3. До Інституту на навчання за державним замовленням за спеціальностями галузі знань “державне управління” (крім спеціальності “державна служба”) приймаються особи, які направляються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі — органи, установи).
4. Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.
- На навчання за денною формою за державним замовленням за договорами-направленнями органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягай 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.
- На навчання за заочною (заочно-дистанційною) формою за державним замовленням за рекомендацією органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, працюють на посадах першої — четвертої категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 50 років на момент подання документів до приймальної комісії.
5. Договори-направлення та рекомендації органів, установ щодо осіб, які вступають на навчання до Інституту, оформляються за формою згідно з додатками.
6. До Інституту на навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали диплом магістра за спеціальностями галузі знань “державне управління”.
7. Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.
8. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів, а саме:
• комп'ютерного тестування з державно-управлінських, соціально- економічних, політико-правових, історико-культурних питань;
• співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування. Вступники на навчання за денною формою додатково складають вступний екзамен з іноземної мови. Вступні екзамени проводяться державною мовою. Приймальна комісія за результатами вступних екзаменів приймає рішення про зарахування вступників до Інституту, яке затверджується наказом президента НАДУ.
9. Переможці і лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, які відповідають умовам прийому до Інституту, у разі успішного складення вступних екзаменів приймаються поза конкурсом. Зазначені особи приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання.
10. Випускники Інституту, які навчалися за денною формою за державним замовленням, зобов'язані відпрацювати на посадах в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Інституту не менш як п'ять років. Випускники Інституту працевлаштовуються на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування в установленому порядку.
11. У разі зарахування на навчання за денною формою працівник органу, установи звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України у зв’язку із вступом до Інституту.
12. Іногороднім слухачам на час навчання надається місце для проживання у гуртожитку Інституту.