ОГОЛОШЕННЯ

Стрийська районна рада Львівської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера  Стрийської районної ради – 1 штатна одиниця.

Кваліфікаційні вимоги:

- громадянство України;

- знання Конституції України; Бюджетного кодексу України; Податкового кодексу України; законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про бухгалтерський облік", "Про запобігання корупції" та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів, методичних матеріалів фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практики застосування нормативно-правових актів щодо напрямів діяльності; державної політику у відповідній сфері управління; основ економіки, організації праці та управління; порядку документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методів економічного аналізу; трудового, фінансового та господарського законодавства; інструкції з діловодства; основ психології; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

- володіння основними програмами роботи на комп'ютері.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, повинні подати до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, автобіографію;

- дві фотокартки розміром 4x6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, про присвоєння вченого звання,  присудження наукового ступеня;

- копію документа, який посвідчує особу;

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

-  згоду на збір та обробку персональних даних;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надається працівником Стрийської районної ради.

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Подати документи для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади можна за адресою: вул. С. Бандери, 28, м. Стрий, Львівська область, 82400.

Телефон для довідок: (03-245) 5-31-31