Проведення конкурсу на посаду керівника (головного лікаря) комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська районна лікарня»

Додаток

до протоколу №1 від 07.08.2019р.

Оголошується конкурс на зайняття посади керівника (головного лікаря) комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська районна лікарня» 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Стрийської районної ради від 18.06.2019 № 475 «Про  проведення конкурсу на зайняття посади керівника (головного лікаря) комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська районна лікарня»,  враховуючи розпорядження в. о. голови районної ради від 16.07.2019 №34/о-д «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника (головного лікаря) комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська районна лікарня», відповідно до пунктів 4 та 12 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094), розпорядження голови Стрийської районної ради від  05.08.2019 №36/о-д «Про  утворення тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника (головного лікаря) комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська районна лікарня», рішення тимчасової конкурсної комісії від 07.08.2019 (протокол №1)

Найменування закладу: Комунальне підприємство Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська районна лікарня» (надалі Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 82400, Львівська область, м. Стрий, вул. С.Петлюри, 72.

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

 Згідно статуту:

-  Метою діяльності Підприємства є надання медичних послуг населенню для досягнення соціальних та інших результатів за рахунок коштів районного бюджету.

- Предметом діяльності Підприємства є надання своєчасної, кваліфікованої первинної і вторинної медичної допомоги населенню району та забезпечення його лікарськими засобами та медичними виробами, як безоплатно, так і на платній основі відповідно до чинного законодавства України.

- Підприємство може займатись господарською некомерційною діяльністю на підставі договорів (контрактів) з юридичними і фізичними особами на внутрішньому ринку.

 - На виконання мети і предмету діяльності є:

 - Забезпечення кваліфікованої, своєчасної, безоплатної, максимально доступної стаціонарної, поліклінічної, консультативно-діагностичної допомоги первинного та вторинного рівня населенню Стрийсько району.

- Надання консультативно-методичної допомоги первинній ланці сільських закладів охорони здоров’я Стрийського району.

 -  Розробка та впровадження заходів, спрямованих на підвищення якості і обсягів медичної допомоги населенню району.

- Створення економічних, матеріально-технічних та соціальних умов для підвищення якості, обсягів та доступності медичної допомоги.

- Підготовка лікарів-інтернів на базах обласних закладів охорони здоров’я та післядипломне навчання і атестація лікарів, середніх медичних працівників лікувально-профілактичних закладів району.

-  Надання своєчасної, кваліфікованої, безоплатної швидкої (екстреної) та невідкладної медичної допомоги при гострих і раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках і надзвичайних ситуаціях хворим і потерпілим незалежно від місця проживання і будь-яких інших ознак силами і засобами всіх лікувально-профілактичних закладів району.

 - Розробка пропозицій для органів місцевої виконавчої влади по організації і проведенню профілактичних оглядів населенню з метою ранньої і своєчасної діагностики окремих видів захворювань.

 - Додаткова амбулаторно-поліклінічна і стаціонарна допомога, диспансеризація працівників державних підприємств, господарських товариств, приватних підприємств, працівників агропромислового комплексу, організацій та індивідуальним особам на підставі договорів (угод) або добровільного медичного страхування.

-  Профілактична, лікувально-діагностична і оздоровча допомога, дозволена до застосування Міністерством охорони здоров’я України, але не передбачена як обов’язкова для вторинного рівня медичної допомоги на підставі договорів (угод) або за одноразову оплату по тарифу.

-  Організація та надання додаткового платного харчування хворим, які знаходяться на стаціонарному лікуванні та надання додаткових платних соціально-побутових послуг за бажанням хворих.

-  Надання одноразових платних медико-соціальних послуг не передбачених обов’язковою програмою лікування, в тому числі госпіталізація по соціальним та іншим показникам, проведення на дому лабораторних і інших діагностичних досліджень і лікувально-оздоровчих процедур.

- Господарсько-торгівельна діяльність, у тому числі відкриття пунктів громадського харчування, аптек та аптечних пунктів, як на території КП так і за межами, згідно вимог чинного законодавства України.

 -  Оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів та витратного матеріалу, придбаних за рахунок позабюджетних коштів.

- Провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів ( списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин ( списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів ( списку 1 таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) « Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

- Робота з бланками суворої звітності.

- Медична практика з наступних спеціальностей:

Лікарські спеціальності:  акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, неврологія, нефрологія, онкогінекологія, онкологія, онкохірургія, організація і управління  охороною здоров’я, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, підліткова терапія, променева терапія, психіатрія, професійна патологія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія, стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, хірургічна стоматологія.

Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, ортопедична  стоматологія, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа ( патологія), рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа

(операційна), стоматологія, санологія, медична статистика.

 - Підприємство має право самостійно розширювати номенклатуру та асортимент послуг і товарів, а також вести господарську некомерційну діяльність у межах видів діяльності, дозволеної законодавством України. Дозволи на ведення діяльності, що ліцензуються, а саме медична практика, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і ін., оформляються у встановленому законодавством України порядку.

 

Статут, структура закладу: електронне посилання

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Загальний фонд – 9 648 060, 00 грн.

Спеціальний фонд – 4 055 000, 00  грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 09.08.2019

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 23.08.2019

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 82400, Львівська область,

м. Стрий, вулиця С. Бандери, 28, приймальня Стрийської районної ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. 5-31-31; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (тема: Проведення конкурсу на посаду керівника  (головного лікаря) Комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська  районна лікарня»).

Кваліфікаційні вимоги:

-    повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

-    стаж роботи за фахом не менше 5 років;

-   стажування в органах управління вищого рівня.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі (особисто або надсилаються поштою):

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, окрім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

o    план реформування закладу протягом одного року;

o    заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

o    пропозиції щодо залучення коштів для розвитку закладу;

o    пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Істотні умови контракту визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»

 Дата проведення конкурсу6 вересня 2019 року об 10.00 год. – засідання тимчасової  конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: Львівська область, місто Стрий, вул. С. Бандери, 28. Зал засідань, третій поверх Стрийської районної ради Львівської області.

 

Розпорядження голови Стрийської районної ради №36/о-д від 05 серпня 2019 р. "Про утворення тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника (головного лікаря) комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області "Стрийська районна лікарня"

Протокол №1 Засідання тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора (головного лікаря) Комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області "Стрийська районна лікарня"

Статут комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області "Стрийська  районна лікарня"